Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Diplomový projekt II

Cíle předmětu

Získání rešerší a podkladů k vypracování diplomové práce. Zahájení vlastního řešení a těsná spolupráce s vedoucím DP.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Individuálně doporučená literatura podle pokynů vedoucího práce.

Doporučená literatura

Individuálně doporučená literatura podle pokynů vedoucího práce.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 470-4604/04
Zkratka DP II
Název předmětu česky Diplomový projekt II
Název předmětu anglicky Diploma Project II
Kreditů 15
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.