Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Diplomový projekt III

Cíle předmětu

Samostatná práce podle zadaného tématu (projektu) pod vedením vyučujícího. Zpravidla se jedná o závěrečnou fázi realizace diplomové práce, jejímž cílem je řešení již rozpracované diplomové práce a její dokončení v souladu se zadáním a podle pokynů vyučujícího.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Individuálně doporučená literatura podle pokynů vedoucího práce.

Doporučená literatura

Individuálně doporučená literatura podle pokynů vedoucího práce.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 470-4605/01
Zkratka DP III
Název předmětu česky Diplomový projekt III
Název předmětu anglicky Diploma Project III
Kreditů 16
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.