Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematický seminář III

Cíle předmětu

Student bude znát po absolvování semináře nové výsledky a zajímavé problémy související se současným výzkumem na Katedře aplikované matematiky a spolupracujících pracovištích.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Literaturu doporučuje pedagog zodpovědný za příslušnou tématiku.

Doporučená literatura

Literaturu doporučuje pedagog zodpovědný za příslušnou tématiku. Studenti kombinovaného studia, kteří se nebudou moci zúčastnit semináře přímo, dostanou k disposici sylaby vybraných přednášek a doplňující materiál.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 470-4608/02
Zkratka MATSEM_III
Název předmětu česky Matematický seminář III
Název předmětu anglicky Mathematical Seminar III
Kreditů 2
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.