Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Variační metody pro inženýry

Cíle předmětu

Student, který absolvuje tento předmět, by měl být schopen sestavit slabou formulaci pro různé typy eliptických okrajových úloh, dokázat existenci a jednoznačnost řešení a orientovat se v různých přístupech vedoucích k jeho (numerickému) nalezení.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

J. Bouchala: Variační metody (www.am.vsb.cz/bouchala)
K. Rektorys: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky, Academia, Praha, 1999.

Doporučená literatura

S. Míka, A. Kufner: Parciální diferenciální rovnice I. Stacionární rovnice, SNTL, Praha, 1983.
O. John, J. Nečas: Rovnice matematické fyziky, MFF UK, Praha, 1977.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 470-6102/01
Zkratka VM
Název předmětu česky Variační metody pro inženýry
Název předmětu anglicky Variational Methods for Engineers
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.