Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Spolehlivost elektronických zařízení

Cíle předmětu

Naučit posluchače aktivně používat metodické nástroje teorie spolehlivosti v oblasti elektronických zařízení, jakož i v oblasti součástkové základny pro elektroniku.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Misra K.B.; Reliability Analysis and Prediction, Elsevier 1992,
ISBN 0-444-89606-6.
Ushakov I.A., Handbook of Reliability Engineering, Wiley 1994,
ISBN 0-471-57173-3 
Birolini A.: Quality and Reliability of Technical Systems, Springer 1997, ISBN 3-540-63310-3 
Nelson W., Accelerated Testing-Statistical Models, Test Plans,and Data Analysis, Wiley 1990,ISBN 0-471-52277-5
J. Bednařík: Technika spolehlivosti v elektronické praxi, SNTL, Praha 1990

Doporučená literatura

J. Bednařík: Technika spolehlivosti v elektronické praxi, SNTL, Praha 1990
Birolini A.: Quality and Reliability of Technical Systems, Springer 1997, ISBN 3-540-63310-3 

Ushakov I.A., Handbook of Reliability Engineering, Wiley 1994,
ISBN 0-471-57173-3 


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 470-6402/01
Zkratka SEZ
Název předmětu česky Spolehlivost elektronických zařízení
Název předmětu anglicky Reliability of Electronic Devices
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. Ing. Radim Briš, CSc.