Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Statistické metody v inženýrské praxi

Cíle předmětu

Cílem je naučit posluchače základní dovednosti nezbytné pro použití statistických technik a procedur v inženýrských aplikacích, za použití statistického software včetně interpretace výsledků statistické analýzy.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Briš R., Litschmannová M.,STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium, Elektronické skriptum VŠB TU Ostrava,2004
Likeš J.,Machek J.: Počet pravděpodobnosti, SNTL 1981
Likeš J.,Machek J.: Matematická statistika, SNTL 1983
Box G.E.P, Hunter W.G, Hunter J.S.: Statistics for experimenters, Wiley 1978
Antoch J., Vorlíčková D.: Vybrané metody statistické analýzy dat, ACADEMIA PRAHA 1992

Doporučená literatura

Likeš J.,Machek J.: Matematická statistika, SNTL 1983
Hebák P.,Hustopecký J.: Průvodce moderními statistickými metodami, SNTL 1990


Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód 470-6403/04
Zkratka SMIP
Název předmětu česky Statistické metody v inženýrské praxi
Název předmětu anglicky Basic Methods of Statistical Data Analysis in Practice
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. Ing. Radim Briš, CSc.