Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Numerické metody

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenta se základními numerickými metodami pro řešení inženýrských úloh tak, aby byl schopen pro daný typ úlohy použít vhodnou numerickou metodu a rozhodnout o její vhodnosti na základě teoretických základů dané metody. Teoretické základy reprezentované analýzou chyb a stability by pak měly absolventovi posloužit ať už k výběru vhodné metody z některých komerčních či nekomerčních balíků numerických metod nebo k úpravě základních metod a jejich následné implementaci v některém programovacím jazyce.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

- D. Lukáš, Numerické metody 1 - zápisky a programy z přednášek. VŠB-TU Ostrava, http://homel.vsb.cz/~luk76/Teaching/NM1/
- O. Steinbach, Numerische Mathematik 1. TU Graz, 2005.

Doporučená literatura

- V. Vondrák, L. Pospíšil, Numerické metody 1. VŠB-TU Ostrava, http://mi21.vsb.cz/modul/numericke-metody-1


Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód 470-6504/02
Zkratka NM
Název předmětu česky Numerické metody
Název předmětu anglicky Numerical Methods
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.