Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výpočetní elektrotechnika

Cíle předmětu

Cílem kurzu je naučit se matematicky modelovat elektromagnetická pole a řešit je moderními numerickými metodami. Postupně si na typových příkladech ukážeme řešení pole elektrostatického, magnetostatického a elektromagnetického záření. Důraz bude kladen na pochopení principů metod konečných prvků (MKP), hraničních prvků (MHP) a jejich efektivní použití nebo kombinace.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

D. Lukáš - Matematické modelování elektromagnetických polí. Skripta VŠB-TU Ostrava, červen 2010.
M. Křížek, K. Segeth - Numerické modelování problémů elektrotechniky. Karolinum Praha 2001.
J. Schoeberl - Numerical Methods for Maxwell's Equations. Elektronická skripta, Keplerova Univerzita Linec, 2005.

Doporučená literatura

P. Monk - Finite Element Methods for Maxwell's Equations. Oxford University Press, 2003.
O. Steinbach, S. Rjasanow - The Fast Solution of Boundary Integral Equations. Springer 2007.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 470-6505/01
Zkratka VYET
Název předmětu česky Výpočetní elektrotechnika
Název předmětu anglicky Computational Electrical Engineering
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.