Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vybrané kapitoly z matematiky

Cíle předmětu

Po absolvování kursu bude student rozumět modelovým diferenciálním rovnícím, bude znát základní metody aproximace řešení PDR, variačních rovnic a nerovnic, bude rozumět jejich abstraktní struktuře a bude mít přehled o metodách jejich řešení. Bude také chápat význam těchto pojmů pro řešení vybraných aplikačních úloh.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

K.Rektorys: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky. Academia, Praha 1999. ISBN: 80-200-0714-8

Doporučená literatura

S. Míka, A. Kufner, Parciální diferenciální rovnice I, SNTL, Praha, 1983


Typ studia navazující magisterské, magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 470-8341/02
Zkratka VKM
Název předmětu česky Vybrané kapitoly z matematiky
Název předmětu anglicky Selected Chapters from Mathematics
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.