Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Repetitorium z Matematiky IV

Cíle předmětu

Matematika je na vysokých školách technických organickou součástí studia. Neměla by však být vnímána jako cíl, ale jako nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů.
Cílem předmětu je proto naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení.
Studenti by se měli naučit
analyzovat problém,
odlišovat podstatné od nepodstatného,
navrhnout postup řešení,
kontrolovat jednotlivé kroky řešení,
zobecňovat vytvořené závěry,
vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám,
aplikovat úlohy na řešení technických problémů,
pochopit, že matematické metody a myšlenkové postupy jsou použitelné i jinde než pouze v matematice.
.

Povinná literatura

Burda, P., Doležalová, J.: Integrální počet funkcí více proměnných, Matematika IIIb. Skriptum VŠB-TU, Ostrava.
Burda,P.-Doležalová,J.: Cvičení z matematiky IV. Skriptum VŠB-TU, Ostrava
Škrášek,J. a kol.: Základy aplikované matematiky II. SNTL Praha, 1986
mdg.vsb.cz/M/
www.studopory.vsb.cz/

Doporučená literatura

Škrášek, J.-Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky II. SNTL Praha, 1986
http://mdg.vsb.cz/M


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 310-3140
Zkratka RzMIV
Název předmětu česky Repetitorium z Matematiky IV
Název předmětu anglicky Compendium of Mathematics IV
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.