Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Technická mechanika

Cíle předmětu

Absolvováním předmětu studenti získají základní znalosti z oblasti statiky, kinematiky a dynamiky. Problematika je objasňována s ohledem na bezpečnost konstrukcí, bezpečnost při dopravě a manipulaci, posouzení rizik apod.

Povinná literatura

1. Horyl, P.: Statika a dynamika, VŠB, Ostrava 1988.
2. Podešva, J. : Základy mechaniky, VŠB-TUO, Ostrava 2002.
3. Ondrouch, J., Šňupárková, J.: Příručka statiky s příklady, skripta: Vysoká škola báňská, Ostrava, 1986
4. Riley, W., Sturges, L.: Dynamics, John Wiley and Sons, Inc, 1996.

Doporučená literatura

1. Juliš, K., Brepta, R.: Mechanika. I. díl, Statika a kinematika, Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986.
2. Juliš, K., Brepta, R.: Mechanika. II. díl, Dynamika, Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1987.
3. Volně dostupný studijní materiál STATIKA: file:///C:/Users/HLA55/Desktop/E-learning%20-%20Statika.html
4. https://www.fs.vsb.cz/export/sites/fs/330/.content/files/statics2011-oprava_1.pdf


Kód330-0014
ZkratkaTECME
Název českyTechnická mechanika
Název anglickyTechnical Mechanics
GarantIng. Pavel Maršálek, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština