Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Statika

Cíle předmětu

Po absolvování předmětu STATIKA by studenti měli znát základní postup mechaniky "uvolnění" což předpokládá znalosti základních typů vazeb, sestavení rovnovážných rovnovážných rovnic pro různé typy silových soustav, a zavedení vlivu základních typů pasivních odporů. U rovinného nosníku by měli umět určit průběh vnitřních statických účinků.

Povinná literatura

[1] Ondrouch,Šňupárková : Příručka statiky s příklady, skripta VŠB Ostrava, 1986
[2] Horyl Petr: Statika a Dynamika, skripta VŠB Ostrava, 1988
[3] e-learningový kurs Statika: http://elearning-330.vsb.cz/Statika_elearning/index.html
[4] Riley, William Franklin, Sturges, Leroy D. : Engineering mechanics: Statics, John Wiley and Sons, inc., New York, 1993, ISBN 0 - 471 - 51241 - 9

Doporučená literatura

1. Juliš,Tepřík,Slavík : Statika, Praha, SNTL 1987
2. Žiaran Stanislav: Technická mechanika Statika, Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2003, ISBN 80-227-1863-7
3. Stejskal, Březina, Knězů : Mechanika I


Kód330-0301
ZkratkaSTAT
Název českyStatika
Název anglickyStatics
Garantdoc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština, angličtina