Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Technické kmitání

Cíle předmětu

Naučit studenty teorii lineárního kmitání soustav s jedním a více stupni volnosti a základní poznatky z teorie nelineárního kmitání mechanických soustav. Získané vědomosti umět aplikovat na řešení úloh technické praxe.

Povinná literatura

[1] BROUSIL, J., SLAVÍK, J., ZEMAN, V. Dynamika. Praha: SNTL/ALFA,1989. 328 s.

[2] ONDROUCH, J a PODEŠVA, J. Technické kmitání, Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. Dostupný z https://www.fs.vsb.cz/export/sites/fs/330/.content/files/Podesva_kmitani.pdf

[3] GÉRADIN, M. a RIXEN, D.. Mechanical vibrations: theory and applications to structural dynamics. Chichester: Wiley, 1994. ISBN 0-471-93927-7.

Doporučená literatura

[1] JULIŠ, K,- BREPTA, R. Mechanika II. Díl Dynamika. Praha: SNTL , 1987. 685 s.

[2] BRÁT, V., STEJSKAL, V. a VOTÍPKA, F.. Základy dynamiky strojů a konstrukcí. Vyd. 3. Praha: České vysoké učení technické, 1982.


Kód330-0304
ZkratkaTECKM
Název českyTechnické kmitání
Název anglickyTechnical Vibrations
Garantdoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština, angličtina