Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základy lomové mechaniky

Cíle předmětu

Naučit studenty základní postupy při řešení technických problémů z hlediska lomové mechaniky a únavy materiálu. Zajistit pochopení probírané látky. Naučit studenty aplikovat získané teoretické poznatky v praxi.

Povinná literatura

KUČERA,J.: Stručný úvod do mechaniky lomu.ČástI. Vruby a trhliny. Nestabilní
lom. 1. vyd ,VŠB TU Ostrava, 1993
KUČERA,J.: Stručný úvod do mechaniky lomu. Část II. Únava materiálu. 1. vyd.,
VŠB- TU Ostrava, 1994, ISBN 80-7078-244-7
HOLZMANN,M.: Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu. (Křehký lom
materiálů a konstrukcí). 1. vyd., VUT Brno, 1982,

Doporučená literatura

ZEMÁNKOVÁ,J.: Technická mechanika I. Úvod do lomové mechaniky. 1. vyd., ČVUT
Praha, 1981,


Kód330-0503
ZkratkaZLM
Název českyZáklady lomové mechaniky
Název anglickyIntroduction to Fracture Mechanics
Garantdoc. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština, angličtina