Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Teorie plasticity

Cíle předmětu

Naučit studenty základní postupy při řešení technických problémů z hlediska mechaniky kontinua. Zajistit pochopení probírané látky. Naučit studenty aplikovat získané teoretické poznatky v praxi.

Povinná literatura

[1] Pešina, E. Základy užité teorie plasticity, SNTL / SVTL Praha, 1966.
[2] Kuliš, Z. Plasticita a creep, skriptum ČVUT FS Praha, 1986.
[3] Veles, P. Mechanické vlastnosti kovov a ich skúšanie, ALFA, 1979.
[4] Halama, R. Teorie plasticity – sylabus katedry aplikované mechaniky, VŠB-TU Ostrava.

Doporučená literatura

[1] Němec, J., Dvořák, J., Hoschl, C. Pružnost a pevnost ve strojírenství,
Technický průvodce 69, SNTL Praha, 1989
[2] Kratochvíl, P., Lukáč, P., Sprušil, B. Úvod do fyziky kovů I, SNTL / ALFA Praha 1984
[3] Fuxa, J. Teorie plasticity – sylabus katedry pružnosti a pevnosti, VŠB-TU Ostrava


Kód330-0504
ZkratkaTPL
Název českyTeorie plasticity
Název anglickyTheory of Plasticity
Garantdoc. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština, angličtina