Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

MKP v mechanice

Cíle předmětu

Charakterizovat princip diskretizace řešených oblastí v deformační variantě MKP.
Identifikovat význam funkce tvaru při aproximaci posunutí.
Definovat tvorbu matic tuhosti jednoho prvku.
Konstruovat výslednou matici tuhosti celé řešené struktury z matic tuhosti jednotlivých prvků, totéž pro vektor zatížení.
Řešit maticovou rovnici pro výpočet vlastních frekvencí a tvarů netlumeného kmitání.
Objasnit princip řešení nelineárních úloh statiky.
Klasifikovat důvody nelinearit.
Vypočítat jednoduchou úlohu lineární ztráty stability tvaru u nosníkové úlohy.

Povinná literatura

- Bittnar, Řeřicha : MKP v dynamice konstrukcí, SNTL, Praha 1981.
- Horyl,P. : Úvodní kapitoly MKP, pomocné texty, kat. 337, VŠB Ostrava, 1992.
- Bittnar, Šejnoha: Numerické metody mechaniky, vyd. ČVUT, Praha 1992.
- Manuály programu ANSYS v elektronické formě
- Petruška, J. Počítačové metody v mechanice II . ( ve formátu *.pdf přístupno
na adrese:
http://www.umt.fme.vutbr.cz/SKRIPTA/petruska/PocitacovaMechanikaII.pdf )
http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/ anglický průvodce řešenými
příklady tří úrovní obtížnosti, Universita of Alberta, Canada

Doporučená literatura

Cook, R.D. et al. Concepts and Applications of Finite Element Analysis. J.
Wiley&Sons,2002,pp.719,ISBN 0-471-35605-0


Kód330-0514
ZkratkaMKPVM
Název českyMKP v mechanice
Název anglickyFEM in Mechanics
Garantprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština