Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Teplotní namáhání

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky tykající se problematiky teplotního namáhání mechanických součástí. Zajistit pochopení probírané látky. Aplikovat získané zkušenosti v praxi.

Povinná literatura

[1] BARRON, F. R. – BARRON R., B. Design for Thermal Stresses, Willey: 2012. 510 s., ISBN 978-0-470-62769-3
[2] BITTNAR,Z.-ŠEJNOHA,J. Numerické metody mechaniky 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1992. 310 s. ISBN 80-01-00855-X.
[3] BITTNAR,Z.-ŠEJNOHA,J. Numerické metody mechaniky 2. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1992. 261 s. ISBN 80-01-00901-7.

Doporučená literatura

[1] LENERT,J. Základy matematické teorie pružnosti. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU, 1997. 96 s. ISBN 80-7078-437-7
[2] LENERT,J. Úvod do metody konečných prvků. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU, 1999. 110 s. ISBN 80-7078-686-8


Kód330-0525
ZkratkaTepNam
Název českyTeplotní namáhání
Název anglickyThermal stress
Garantdoc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština, angličtina