Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Technické kmitání

Cíle předmětu

Znalost.
Studenti získají rozšířené teoretické znalosti z oblasti kmitání mechanických systémů.
Pochopení.
Studenti pochopí základní zákonitosti a vnitřní pravidla kinematického a dynamického chování mechanických systémů při kmitání.
Aplikace.
Studenti se naučí aplikovat získané vědomosti na řešení konkrétních technických problémů.
Analýza.
Studenti se naučí analyzovat stav mechanické soustavy z hlediska vzniku a posouzení vibrací.
Syntéza
Studenti se naučí navrhovat změny a úpravy mechanických systémů s cílem měnit a optimalizovat jejich vlastnosti z hlediska vibrací.
Hodnocení
Studenti se naučí posuzovat a hodnotit vlastnosti mechanických systémů z hlediska potenciálního výskytu vibrací a též vybírat optimální varianty řešení.

Povinná literatura

1.Kožešník,J.:Kmitání mechanických soustav, ACADEMIA,Praha 1979,532 s.
2.Timošenko,Š.:Kmitání ve strojnictví,SNTL,Praha 1960, 359 s.
3.Kropáč,O.: Náhodné jevy v mechanických soustavách, SNTL, Praha 1987,403 s.
4.Gérandin,M.-Rixen,D.:Mechanical vibrations, WILEY, New York 1994,ISBN 0-471-
93927-7, 411 p.
5.Thomson,W.T.-Dhlen,M.D.:Theory of VIBRATION with Aplications, Pretice Hall,
New Jersey 1998,ISBN 0-13-651068-X,524 p.

Doporučená literatura

Thomson,W.T.-Dhlen,M.D.:Theory of VIBRATION with Aplications, Pretice Hall,
New Jersey 1998,ISBN 0-13-651068-X,524 p.


Kód330-0914
ZkratkaTECKM
Název českyTechnické kmitání
Název anglickyTechnical Vibrations
Garantdoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština, angličtina