Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Technická pružnost

Cíle předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z oboru pružnosti těles při návrhu konstrukčních celků. Studenti si jednak prohloubí a jednak získají nové poznatky z daného oboru.

Povinná literatura

[1] Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L.: The Finite Element Method (Volume 1 - 3), Butterworth-Heinemann, Oxford 2000, ISBN 0-7506-5049-4
[2] Lenert, J.: Úvod do metody konečných prvku, VŠB – TU Ostrava, 1999, ISBN 80 – 7078 – 686 – 8
[3] VLK, František. Automobilová technická příručka. 1. vyd. Brno: F. Vlk, 2003, xi, 791 s. ISBN 80-238-9681-4.
[4] VLK, František. Dynamika motorových vozidel. 2. vyd. Brno: F. Vlk, 2003, 432 s. ISBN 80-239-0024-2.
[5] VLK, František. Podvozky motorových vozidel. 3. přeprac., rozš. a aktualiz. vyd. Brno: F. Vlk, 2006, vii, 464 s. ISBN 80-239-6464-x.

Doporučená literatura

[1] Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L.: The Finite Element Method (Volume 1 - 3), Butterworth-Heinemann, Oxford 2000, ISBN 0-7506-5049-4
[2] Lenert, J.: Úvod do metody konečných prvku, VŠB – TU Ostrava, 1999, ISBN 80 – 7078 – 686 – 8
[3] VLK, František. Automobilová technická příručka. 1. vyd. Brno: F. Vlk, 2003, xi, 791 s. ISBN 80-238-9681-4.
[4] VLK, František. Dynamika motorových vozidel. 2. vyd. Brno: F. Vlk, 2003, 432 s. ISBN 80-239-0024-2.
[5] VLK, František. Podvozky motorových vozidel. 3. přeprac., rozš. a aktualiz. vyd. Brno: F. Vlk, 2006, vii, 464 s. ISBN 80-239-6464-x.


Jazyk výuky čeština
Kód 330-3003
Zkratka TEPR
Název předmětu česky Technická pružnost
Název předmětu anglicky Technical Elasticity
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.