Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Biomechanika I

Cíle předmětu

• Definice, praxe, historie, současnost a budoucnost biomechaniky (od bioniky ke genovému inženýrství a biokompatibilitě).
• Metody lékařské a inženýrské diagnostiky (RTG, CT, MRI, statistika, experimenty).
• Anatomie svalově kosterního systému lidí a zvířat a jeho motoriky.
• Rozbor materiálových vlastností biomateriálů kosterního systému lidí a zvířat včetně jejich remodelace a degradace.
• Rozbor zatížení, okrajových a počátečních podmínek kosterního systému lidí a zvířat.
• Biomechanika pohybu, chůze a sportovního zatížení (analýza procesu).
• Biomechanika úrazů (analýza procesu a typu poranění a jejich příčin, dopravní nehody).
• Experimentální měření v biomechanice. Kinematická a dynamická analýza.
• Numerické modelování v biomechanice a tvorba modelů živých tkání.
• Design a návrhy osteosyntetického materiálu pro traumatologii a ortopedii (zevní a vnitřní fixátory).
• Ergonomie lidské práce, protézy, ortézy a design.

Povinná literatura

KŘEN, J., ROSENBERG, J. a JANÍČEK, P. Biomechanika. 2.vyd., Plzeň: Západočeská univerzita, 2001, 380 s.
ČADA, R., FRYDRÝŠEK, K., SEJDA, F., DEMEL, J. a PLEVA, L. Analysis of Locking Self-Taping Bone Screws for Angularly Stable Plates, J. Medical Biological Eng., 37(4), 612-625, 2017, DOI: 10.1007/s40846-017-0279-4.
VALENTA, J. a kol. Biomechanika kosterního a hladkého svalstva člověka. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2008.
ŽIVČÁK, J. a kol. Základy bioniky a biomechaniky, Prešov: ManaCon, 2004.
DANIEL, M. a MAREŠ, T. Experimentální biomechanika. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2008.
PLEVA, L. Zevní fixace v traumatologii, Ostrava: Traumatologické centrum FNsP, 1992.

Doporučená literatura

JANURA, M. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. 1.vyd., Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2003. 84 s.
HAMILL, J. a KNUTZEN, K. M. Biomechanical Basis of Human Movement. 2. vyd., Lippincott Williams and Wilkins, 2003, ISBN 0-7817-3405-3 .
BANGASH, M. Y. et al. Trauma, an Engineering Analysis. Berlin: Springer, 2007.
HALL, S. Basic Biomechanics. 5. vyd., New York: McGraw-Hill, 2006, 576 s.
VALENTA, J. a kol. Biomechanics. Prague: Academia, 1993.


Jazyk výuky čeština
Kód 330-3006
Zkratka BIOMEI
Název předmětu česky Biomechanika I
Název předmětu anglicky Biomechanics I
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.