Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Biomechanika II

Cíle předmětu

cccccccccccccccccccccccccccccccc

Povinná literatura

KŘEN, J., ROSENBERG, J. a JANÍČEK, P. Biomechanika. 2.vyd. Plzeň: Západočeská univerzita Plzeň, 2001, 380 s. ISBN 80-7082-365-8.
KUTÍLEK, P. a ŽIŽKA, A. Vybrané kapitoly z experimentální biomechaniky, Praha: Vydavatelství ČVUT, 2012. 149 s. ISBN 978-80-01-04993-8 
ÖZKAYA, N, GOLDSHEYDER, D., NORDIN, M. a LEGER, D. ed. Fundamentals of biomechanics: equilibrium, motion, and deformation. 4. vyd. Cham: Springer, 2017. ISBN 978-3-319-44737-7.
DANIEL, M. a MAREŠ, T. Experimentální biomechanika. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-03982-3.
MARŠÍK, F. a DVOŘÁK, I. Biotermodynamika. Vyd. 2., upr. a rozš. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0664-8.

Doporučená literatura

VALENTA, J., KONVIČKOVÁ, S. a VALERIÁN, D. Biomechanika kosterního a hladkého svalstva člověka. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1998. ISBN 80-01-01734-6.
HUSTON, R. L. Fundamentals of biomechanics. Boca Raton: CRC Press, 2013. ISBN 978-1-4665-1037-1.
COWIN, S.C. a DOTY, S.B. Tissue Mechanics. USA: Springer, 2007. 682 s. ISBN 978-0-387-36825-2 
VALENTA, J. a kol. Biomechanics. Prague: Academia, 1993.
ŽIVČÁK, J. a kol. Základy bioniky a biomechaniky, Prešov: ManaCon, 2004.


Jazyk výuky čeština
Kód 330-3007
Zkratka BIOMEII
Název předmětu česky Biomechanika II
Název předmětu anglicky Biomechanics II
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.