Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Modely s neurčitostí

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s možnostmi využití aparátu teorie pravděpodobnosti pro zohlednění neurčitostí v modelech reálného světa.

Povinná literatura

JAYNES, Edwin T., BRETTHORST, G. Larry, ed. Probability theory: the logic of science. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-59271-2 .

ROBERT, Christian P. a George. CASELLA. Monte Carlo statistical methods. 2nd ed. New York: Springer, c2004. ISBN 0-387-21239-6.

MANDL, Petr. Pravděpodobnostní dynamické modely. Praha: Academia, 1985. Československá akademie věd.

Doporučená literatura

Vitásek, E.: Numerické metody. SNTL Praha, 1987.

W. E. Boyce, R. C. DiPrima: Elementary differential equations. Wiley, New York 1992


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-2406
Zkratka MN
Název předmětu česky Modely s neurčitostí
Název předmětu anglicky Models with Uncertainty
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu Ing. Jan Kracík, Ph.D.