Skip to main content
Skip header

Constructive Geometry

Course aims

• to train development of space abilities
• to handle by different types of projection methods, to understand to their principles, to be familiar with their properties, advantages and disadvantages
• to acquaint with geometric characteristics of curves and surfaces that are used in technical practice of a given specialization

Literature

Černý, J.: Geometry. Vydavatelství ČVUT,Praha 1996,ISBN 80-01-01535-1
Kargerová, M.: Geometry and Computer Graphics. Praha 1998, ISBN 80-01-01816-4

Advised literature

1/ Plocková, E. - Řehák, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 3. -
Mongeovo promítání. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995.
2/ Stejskalová, J. - Vrbenská, H.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 4. -
Axonometrie. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995.
3/ Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II, Praha, SNTL, 1967.

4/ Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG,
díl 5. - Rotační a šroubové plochy. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995.


Language of instruction Czech, English
Code 310-2113
Abbreviation KG
Course title Constructive Geometry
Coordinating department Department of Mathematics and Descriptive Geometry
Course coordinator Mgr. František Červenka