Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB – Technická univerzita Ostrava se podílí na vzdělávání a osvětě dětí na středních, základních i mateřských školách u nás i v zahraničí.

Vedeme děti ke vědě

VŠB – Technická univerzita Ostrava dlouhodobě a systematicky spolupracuje se středními, základními školami, ale i mateřskými školami v rámci celé České republiky. Stále častěji také navazujeme spolupráci se školami v zahraničí.

S aktivními vzdělávacími institucemi je uzavíráno partnerství, jež napomáhá obecně jak popularizaci přírodovědných a technických oborů, tak také zkvalitnění výuky či podpoře nadaných žáků.

Podobně jako na spolupráci se školami, klademe důraz na spolupráci s nejrůznějšími institucemi, státní správou i místní samosprávou. Při přípravách dlouhodobých a koncepčních materiálů konzultujeme naše vize a plány se zřizovateli škol, se zástupci odborných sdružení a asociací. Klíčovou roli zde hraje Moravskoslezský kraj, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Asociace ředitelů gymnázií ČR a Asociace středních průmyslových škol ČR.

Od mateřských škol po středoškoláky

Snažíme se, aby děti získávaly vztah ke vědě už odmala. Organizujeme dny vědy, na kterých si najdou program i ti nejmenší. Zábavnou formou je vzděláváme a odkrýváme taje vědy. Pro ty větší pak máme připravené poutavé přednášky o tématech, která si posléze mohou sami vyzkoušet v praxi.

Od mateřských škol po středoškoláky

Snažíme se, aby děti získávaly vztah ke vědě už odmala. Organizujeme dny vědy, na kterých si najdou program i ti nejmenší. Zábavnou formou je vzděláváme a odkrýváme taje vědy. Pro ty větší pak máme připravené poutavé přednášky o tématech, která si posléze mohou sami vyzkoušet v praxi.

Jaké aktivity nabízíme

Popularizační tým VŠB-TUO nabízí řadu aktivit jak pro učitele, tak děti, jejich rodiče a širokou veřejnost.

  • Tematické přednášky
  • Workshopy
  • Výukové bloky
  • Letní školy
  • Kroužky
  • Soutěže
  • Třída vynálezců
  • Kabaret vědy a techniky
  • Letní tábory s přírodovědnou a technickou tématikou
  • Zábavně-vzdělávací programy na míru

Chcete s námi spolupracovat?

Ať už hledáte program pro děti z mateřských škol nebo pro středoškoláky, u nás jim tajemství vědy odkryjeme zábavnou formou. V případě zájmu o spolupráci v uvedených oblastech nám napište přes formulář nebo kontaktujte popularizační tým Zlepši si techniku:


E-mail: popularizace@vsb.cz