Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pružnost a pevnost 2

Cíle předmětu

Naučit studenty vyšší úlohy a další metody používané při řešení technických problémů pružnosti a pevnosti (tj. mechaniky materiálu). Zajistit pochopení probírané látky. Aplikovat získané zkušenosti v praxi.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

pruznost2opora.pdf (PDF, 452 KiB)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] LENERT, Jiří. Pružnost a pevnost I. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0113-2.
[2] LENERT, Jiří. Pružnost a pevnost II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1998. ISBN 80-7078-572-1.
[3] LENERT,J. Základy matematické teorie pružnosti. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU, 1997. 96s. ISBN 80-7078-437-7
[4] HÁJEK,E., REIF,P., VALENTA,F. Pružnost a pevnost I.. Praha : SNTL, 1988.
[5] MIROLJUBOV, I., N. a kolektiv: Řešení úloh z pružnosti a pevnosti, SNTL/ALFA, 1982
[6] FRYDRÝŠEK, K. a LENERT, J. Mechanics of materials: (strength of materials). Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0806-4.

Doporučená literatura

[1] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK,F. a JURICA, V. Pružnost a pevnost I..VIENALA, Košice 2000. 302 s. ISBN 80-7099-477-9 
[2] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK,F. a JURICA, V. Pružnost a pevnost II..VIENALA, Košice 2000. S.318 s. ISBN 80-7099-478-9
[3] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK,F. a JURICA, V. Príklady a úlohy z pružnosti a pevnosti I. Košice: Vienala, 2000. ISBN 80-7099-593-9.
[4] TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F.: Odolnosť prvkov mechanických sústav, Edícia odbornej a vedckej literatúry, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2004, Slovensko, ISBN 80-8073-148-9.
[5] NĚMEC, J., DVOŘÁK, J., HÖSCHL, C.: Pružnost a pevnost ve strojírenství, TP 66, SNTL Praha, 1989
[6] KUBA, F.: Teorie pružnosti a vybrané aplikace, SNTL/ALFA 1982


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 330-0306/01
Zkratka PaP2
Název předmětu česky Pružnost a pevnost 2
Název předmětu anglicky Mechanics of Materials 2
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.