Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přenosové jevy II.

Cíle předmětu

.Student se seznámí s koncepcí kontinua a s možnostmi, které skýtá pro popis reálných dějů.
Naučí se odvozovat bilanční rovnice přenosu hybnosti, tepla a hmoty.
Umí formulovat okrajivé a počáteční podmínky, vystihující reálné situace.
Zvládne řešení úloh, ke kterým stačí vysokoškolská matematika a rozpozná úlohy, řešitelné numerickými metodami.
Dovede využít koncepce podobnosti a teorie mezní vrstvy.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

RIEGER, F., ŠESTÁK, J.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. Vydavatelství ČVUT Praha (1996)

STEIDL, H., NEUŽIL, L., FOŘT, I., VLČEK, J. Úvod do proudění tekutin a
sdílení tepla. Academia Praha 1975.

Doporučená literatura

BIRD, R.B., STEWART, W.E., LIGHTFOOT, N.N. Přenosové jevy. Academia Praha


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 617-0803/02
Zkratka PJ-II.
Název předmětu česky Přenosové jevy II.
Název předmětu anglicky Transport Phenomena II.
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.