Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Procesní inženýrství

Cíle předmětu

Předmět je určen především pro studenty, kteří jej neabsolvovali v magisterském studiu.
Tito studenti si osvojí základní chemickoinženýrské metody, doplní si znalost typických výpočetních postupů a seznámí se s problematikou průmyslových aparátů pro separační pochody.

Pokročilí studenti si prohloubí znalost fyzikálně-chemických zákonitostí fázových rovnovah pro jednoduché i neideální soustavy. Seznámí se s povahou vícefázových procesů a s problematikou fázových rozhraní.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

MÍKA, Vladimír. Základy chemického inženýrství. 2., nezměn. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981.
BAFRNEC, Milan. Chemické inžinierstvo I. Bratislava: Malé centrum [Bratislava], 1999. ISBN 80-967064-3-8.
DOJČANSKÝ, Ján a Jaroslav LONGAUER. Chemické inžinierstvo II. Bratislava: Malé centrum [Bratislava], 2000. ISBN 80-967064-8-9.

Doporučená literatura

Výběr, dle tématu dizertační práce.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-0966/01
Zkratka PI
Název předmětu česky Procesní inženýrství
Název předmětu anglicky Process Engineering
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.