Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vícefázová hydrodynamika

Cíle předmětu

- Rozumí vztahu struktury disperzí k projevům jejich makroskopického chování.
- Zná veličiny, charakterizující velikost částic a interakce částic s okolním prostředím.
- Dovede posoudit možnosti studovat vícefázovou směs jako kontinuum.
- Dovede formulovat hydrodynamické podmínky na fázovém rozhraní.
- Zná principy řešení rovnic pohybu dvoufázové soustavy.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

CLIFT, R., GRACE, J.R., WEBER, M.E. Bubbles, drops and particles. New York: Academic Press, 1978 (též Dover 2005).
BRENNEN, C.E. Fundamentals of multiphase flow. Cambridge University Press, 2005.

Doporučená literatura

Sir Horace LAMB, A treatise on the mathematical theory of the motion of fluids. Cambridge: The University Press, 1879.
REYNOLDS, O., An experimental investigation of the circumstances which determine whether the motion of water in parallel channels shall be direct or sinuous and of the law of resistance in parallel channels. Philos. Trans. 174, 935-982, 1883.
VALENTIN, F.H.H. Absorption in gas-liquid dispersions: some aspects of bubble technology. London: E.&F.N. SPON Ltd., 1967.
KAŠTÁNEK, F., ZAHRADNÍK, J., KRATOCHVÍL, J., ČERMÁK, J. Chemical reactors for gas-liquid systems. Chichester, UK: Ellis Horwood, 1993.
KOLEV, N.I. Multiphase flow dynamics, vol. 1-5. Berlin: Springer, 2002-2005.
AZZOPARDI, B.J., MUDDE, R.F., LO, S., MORVAN, H., YAN, Y.Y., ZHAO, D. Hydrodynamics of gas-liquid reactors. Chichester, UK: John Wiley, 2011.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód 617-0970/02
Zkratka VFH
Název předmětu česky Vícefázová hydrodynamika
Název předmětu anglicky Multiphase Hydrodynamics
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.