Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Technologičnost konstrukce a aditivní technologie

Cíle předmětu

Cílem předmětu je studenta seznámit s problematikou technologičnosti konstrukce a možnosti využití technologie 3D tisku při výrobě. Absolvent předmětu získá představu o konstrukci dílů z pohledu materiálů, výroby a nákladů spojených s výrobou.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (Edison)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] KOLÍBAL, Zdeněk. Technologičnost konstrukce a retrofitting výrobních strojů. Brno: VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-3765-4.
[2] HLAVATÝ, Ivo a Jiří HRUBÝ. Technologičnost konstrukcí: [učební text] [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2772-8.

Doporučená literatura

[1] MÁDL, Jan, Antonín ZELENKA a Martin VRABEC. Technologičnost konstrukce: obrábění a montáže. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03288-4.
[2] BEDNÁŘ, Bohumír. Technologičnost konstrukce I. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03268-x.


Typ studianavazující magisterské
Kód354-0611/01
ZkratkaTKaAT
Název českyTechnologičnost konstrukce a aditivní technologie
Název anglickyTechnological Design and Additive Technology
Kreditů3
GarantIng. Milan Mihola, Ph.D.
Garantující katedraKatedra robotiky
Jazyk výukyčeština