Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Technologičnost konstrukce a aditivní technologie

Cíle předmětu

Cílem předmětu je studenta seznámit s problematikou technologičnosti konstrukce a možnosti využití technologie 3D tisku při výrobě. Absolvent předmětu získá představu o konstrukci dílů z pohledu materiálů, výroby a nákladů spojených s výrobou.

Povinná literatura

[1] KOLÍBAL, Zdeněk. Technologičnost konstrukce a retrofitting výrobních strojů. Brno: VUTIUM, 2010. ISBN 978-80-214-3765-4.
[2] HLAVATÝ, Ivo a Jiří HRUBÝ. Technologičnost konstrukcí: [učební text] [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2772-8.
[3] BOCK, Thomas a Thomas LINNER. Robotic industrialization: automation and robotic technologies for customized component, module, and building prefabrication. New York: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1107076396 .

Doporučená literatura

[1] MÁDL, Jan, Antonín ZELENKA a Martin VRABEC. Technologičnost konstrukce: obrábění a montáže. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03288-4 .
[2] BEDNÁŘ, Bohumír. Technologičnost konstrukce I. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03268-x.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0611/01
Zkratka TKaAT
Název předmětu česky Technologičnost konstrukce a aditivní technologie
Název předmětu anglicky Technological Design and Additive Technology
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.