Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Repetitorium z Matematiky III

Cíle předmětu

Repetitorium z matematiky 3 je určeno studentům, kteří z jakýchkoliv důvodů neuspěli u zkoušky z předmětu Matematika III a mají zájem o úspěšné vykonání této zkoušky. Jeho obsah se v podstatě kryje s osnovou tohoto předmětu. Cílem repetitoria je umožnit pochopení učiva matematiky řešením konkrétních příkladů.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Matematika III (PDF, 1 MiB)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Pavelka, L.-Doležalová, J.: Pravděpodobnost a statistika. Skriptum VŠB, Ostrava 1993. ISBN 80-7078-976-X.
Otipka, P.-Šmajstrla, V.: Pravděpodobnost a statistika. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 2006. ISBN 80-248-1194-4 .
http://mdg.vsb.cz/portal/m3/pracovnilistyMIII.pdf

Doporučená literatura

Škrášek, S.-Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky III. SNTL, Praha 1990
Hradecký, P. a kol.: Pravděpodobnost. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1998. ISBN 80-7078-442-3.
Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-820-1.

W.J. DeCoursey: Statistics and Probability for Engineering Applications With Microsoft(R) Excel. Copyright © 2003 Elsevier Inc. ISBN 978-0-7506-7618-2. Available on-line: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780750676182


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 310-2122/01
Zkratka RzMIII
Název předmětu česky Repetitorium z Matematiky III
Název předmětu anglicky Compendium of Mathematics III
Kreditů 1
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Ing. Petra Schreiberová, Ph.D.