Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Numerické metody s Matlabem

Cíle předmětu

V předmětu jsou probírány základní numerické metody lineární algebry a matematické analýzy: iterační metody pro řešení nelineárních rovnic, přímé a iterační metody pro řešení soustav lineárních rovnic, úlohy na výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů, interpolace a aproximace funkcí, numerické derivování a integrování, numerické řešení počátečních úloh pro obyčejné diferenciální rovnice. Ve výuce se používá program Matlab.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] Kučera, R., Morávková, Z.: Numerická matematika, VŠB-TU Ostrava, 2016, ISBN 978-80-248-3893-9 , http://mdg.vsb.cz/portal/nm/nm.pdf
[2] Ludvík, P., Morávková, Z.: Řešené příklady s Matlabem a aplikované úlohy, VŠB-TU Ostrava, 2016, ISBN 978-80-248-3892-2 , http://mdg.vsb.cz/portal/nm/nmsm.pdf
[3] Kučera, R., Ludvík, P., Morávková, Z.: Banka řešených příkladů, VŠB-TU Ostrava, 2016, ISBN 978-80-248-3894-6 ,http://mdg.vsb.cz/portal/nm/nmbanka.pdf

Doporučená literatura

[1] Kubíček, M., Dubcová, M., Janovská, D.: Numerické metody a algoritmy. 2. vyd., VŠCHT Praha 2005, ISBN 80-7080-558-7.
[2] Tvrdík, J., Pavliska, V., Bujok, P.: Základy modelování v Matlabu, Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2010.
[3] Dalík, J.: Numerické metody. Skriptum VUT, Brno 1997, ISBN 80-214-0646-1.
[4] Vitásek, E.: Numerické metody. SNTL, Praha 1987.
[5] Ženčák, P.: Matlab pro začátečníky i mírně pokročilé, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 310-2200/01
Zkratka NMsM
Název předmětu česky Numerické metody s Matlabem
Název předmětu anglicky Numerical Methods with Matlab
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Mgr. Zuzana Morávková, Ph.D.