Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zobrazovací metody

Cíle předmětu

- pěstovat rozvoj prostorové představivosti
- ovládat různé druhy zobrazovacích metod, rozumět jejich principům, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody
- obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných v technické praxi daného oboru

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Řehák, M.: Technická dokumentace. Ostrava, VŠB 1975.
Fremunt, P., Šimon, J.: Tavení oceli v elektrických pecích. SNTL Praha, 1984, 242 s.

Doporučená literatura

Pospíšil, A., Menšík, M. : Technické kreslení – Deskriptivní geometrie pro II. Ročník průmyslových škol stavebních. Praha, SPN 1961.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 310-2213/01
Zkratka ZM
Název předmětu česky Zobrazovací metody
Název předmětu anglicky Imaging Systems Methods
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.