Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Tenzorová analýza

Cíle předmětu

Studenti se naučí používat tenzorový počet, s jehož pomocí by měli analyzovat problém,
zvolit a správně použít vhodný algoritmus,
aplikovat poznatky při řešení technických problémů.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Vektorová a tenzorová analýza - sylabus k předmětu. http://homen.vsb.cz/~vlc20/
Míka, S.: Matematická analýza III (Tenzorová analýza). ZČU Plzeň, 1993

Doporučená literatura

Brdička, M.: Mechanika kontinua. Academia, Praha 2005
Lenert, J.: Základy matematické teorie pružnosti. VŠB-TU Ostrava, 1997


Typ studia magisterské, navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 310-3341/01
Zkratka TA
Název předmětu česky Tenzorová analýza
Název předmětu anglicky Tensor Analysis
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Mgr. Jiří Krček