Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic

Cíle předmětu

Hlavní studijní cíle:
(i) seznámit se s aktuálním vývojem v této matematické disciplině,
(ii) prohloubit potřebné teoretické znalosti s důrazem na jejich aplikovatelnost,
(iii) rozšířit schopnosti komunikace mezi specialisty v různých oborech.
Pro jejich naplnění je nabízena možnost modifikace učebních témat se zřetelem k odborné orientaci studentů.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

Drábek, P.- Holubová, G.: Parciální diferenciální rovnice. http://mi21.vsb.cz

Povinná literatura

Drábek, P. - Holubová, G.: Parciální diferenciální rovnice. http://mi21.vsb.cz
Kufner, A. - Kadlec, J.: Fourierovy řady. Academia, Praha 1969.
James, G.: Advanced Modern Engineering Mathematics. Addison-Wesley, 1993. ISBN 0-201-56519-6

Doporučená literatura

Franců, J.: Parciální diferenciální rovnice. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2003. ISBN 80-214-2334-X
Drábek, P. – Holubová, G.: Parciální diferenciální rovnice: úvod do klasické teorie. Západočeská univerzita, Plzeň 2001. ISBN 80-7082-766-1
Míka, S. – Kufner, A.: Parciální diferenciální rovnice I : stacionární rovnice. SNTL, Praha 1983.
Ošťádalová, E. a kol.: Parciální diferenciální rovnice. Skriptum VŠB Ostrava,
1999.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 310-4001/01
Zkratka PDR
Název předmětu česky Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic
Název předmětu anglicky Classical Methods of Solution of Partial Differential Equations
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.