Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aplikovaná dynamika

Cíle předmětu

Schopnost analyzovat cnalýza chování strojních soustav

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

literatura
- Juliš,K., Brepta R.: Mechanika II díl - Dynamika, SNTL, Praha, 1987
- Stradiot J. a kol.: Dynamika strojov, ALFA, Bratislava, 1991
- Slavík J., Stejskal V., Zeman V.: Základy dynamiky strojů, ČVUT Praha, Praha
1997
- Gasch R., Pfützner H.: Dynamika rotorů, SNTL, Praha, 1980
- Kratochvíl C., Malenovský E.: Pohony strojních soustav, ES VUT Brno, 1989
- Brát V., Stejskal V., Votípka F.: Základy dynamiky strojů a konstrukcí, ES
ČVUT Praha, 1978

Doporučená literatura

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc


Typ studia navazující magisterské, magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 330-0509/01
Zkratka APDYN
Název předmětu česky Aplikovaná dynamika
Název předmětu anglicky Applied Dynamics
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.