Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aplikovaná dynamika

Cíle předmětu

Schopnost analyzovat cnalýza chování strojních soustav

Povinná literatura

literatura
- Juliš,K., Brepta R.: Mechanika II díl - Dynamika, SNTL, Praha, 1987
- Stradiot J. a kol.: Dynamika strojov, ALFA, Bratislava, 1991
- Slavík J., Stejskal V., Zeman V.: Základy dynamiky strojů, ČVUT Praha, Praha
1997
- Gasch R., Pfützner H.: Dynamika rotorů, SNTL, Praha, 1980
- Kratochvíl C., Malenovský E.: Pohony strojních soustav, ES VUT Brno, 1989
- Brát V., Stejskal V., Votípka F.: Základy dynamiky strojů a konstrukcí, ES
ČVUT Praha, 1978

Doporučená literatura

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-0509
Zkratka APDYN
Název předmětu česky Aplikovaná dynamika
Název předmětu anglicky Applied Dynamics
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.