Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Dynamika rotorů

Cíle předmětu

Schopnost:
- poznat a analyzovat dynamické chování rotorů
- sestavovat výpočtové modely rotorových soustav
- realizovat počítačové simulace
- vyhodnocovat a interpretovat výsledky

Povinná literatura

- Stradiot J. a kol.: Dynamika strojov, ALFA, Bratislava, 1991
- Slavík J., Stejskal V., Zeman V.: Základy dynamiky strojů, ČVUT Praha, Praha
1997
- Gasch R., Pfützner H.: Dynamika rotorů, SNTL, Praha, 1980
- Krämer, E.: Dynamics of Rotors and Founadations,“ Springer – Verlag, 1993

Doporučená literatura

- Juliš,K., Brepta R.: Mechanika II díl - Dynamika, SNTL, Praha, 1987
- Vance, J.M.: Rotordynamics of Turbomachinary,“ John Wiley & Sons, Inc., 1988


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-0917
Zkratka DYNRO
Název předmětu česky Dynamika rotorů
Název předmětu anglicky Rotor Dynamics
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.