Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hydromechanika

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s aplikací zákonů zachování a podmínkami rovnováhy sil za klidu a pohybu tekutin. Budou vycházet ze znalostí získaných v obecné mechanice, které mohou aplikovat při poznávání zákonitostí kontinua. K pochopení učiva budou realizovat jednoduché experimentální úlohy. Na základě získaných znalostí budou umět řešit praktické problémy mechaniky tekutin, zejména tlaky a tlakové síly v tekutinách za klidu i za jejich pohybu, seznámí se i s řešením složitějších inženýrských úloh.

Povinná literatura

DRÁBKOVÁ, S. a kolektiv: Mechanika tekutin, VŠB – TU Ostrava, dostupné na http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/
DRÁBKOVÁ, S., KOZUBKOVÁ, M.: Cvičení z Mechaniky tekutin. Sbírka příkladů. VŠB – TU Ostrava, 2004, dostupné na http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/
JANALÍK, J.: Hydrodynamika a hydrodynamické stroje, VŠB-TU Ostrava, 2008, 190 s.,dostupné na http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/
Návody pro laboratorní měření dostupné na http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/
HEWAKANDAMBY, B. N.: A First Course in Fluid Mechanics for Engineers, available at http://bookboon.com/en/a-first-course-in-fluid-mechanics-for-engineers-ebook
Další studijní materiály a informace o studiu předmětu:http://www.338.vsb.cz/studium/mechanika-tekutin/

Doporučená literatura

BIRD, B.R, STEWART, W.E, LIGHTFOOT, E.N.: Přenosové jevy. Academia 1968
JANALÍK, J., ŠŤÁVA, P.: Mechanika tekutin. Skriptum. VŠB-TU Ostrava 2002
ŠOB, F.: Hydromechanika. Skriptum. VUT Brno 2002
JEŽEK, J.,VÁRADIOVÁ, B.: Mechanika tekutin pro pětileté obory. ČVUT Praha,1983,
JEŽEK, J.: Hydromechanika v příkladech. ČVUT Praha, 1975, 1988
MAŠTOVSKÝ, O.: Hydromechanika. SNTL Praha 1956, 1963
NOSKIEVIČ, J. A KOL.: Mechanika tekutin. SNTL/ALFA Praha 1990
NOŽIČKA, J.: Mechanika a termodynamika. ČVUT, Praha 1991
SMETANA, J.: Hydraulika, 1. a 2. díl. N ČSAV Praha, 1957
SHAUGHNESSY, E.J., KATZ, I.M., SCHAFFER, J.P. Introduction to fluid mechanics. New York: Oxford University Press, 2005, xiv, 1018, [24] s. ISBN 0-19-515451-7.


Jazyk výuky čeština, čeština, čeština
Kód 338-0008
Zkratka Hydro
Název předmětu česky Hydromechanika
Název předmětu anglicky Hydromechanics
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.