Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Doprava kapalin

Cíle předmětu

Studenti získají znalosti potřebné pro uživatele čerpací techniky, kteří se zabývají výběrem, instalací a provozováním čerpadel a čerpacích systémů, a získají odpovědi na četné specifické otázky týkající se dopravy a čerpání kapalin.

Povinná literatura

DRÁBKOVÁ, S.: Doprava kapalin, VŠB – TU Ostrava, 2010. Dostupné na http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/

DRÁBKOVÁ, S. A KOL.: Mechanika tekutin, VŠB – TU Ostrava, 2007, 260 s. Dostupné na
http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/

DRÁBKOVÁ, S., KOZUBKOVÁ, M.: Cvičení z Mechaniky tekutin. Sbírka příkladů. VŠB – TU Ostrava 2004. Dostupné na http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/

Návody pro laboratorní měření dostupné na http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/

BLEJCHAŘ, T., DRÁBKOVÁ, S.: Návody do cvičení "Čerpací technika a potrubí". VŠB – TU Ostrava, 2010, 80 s. Dostupné na http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/

BLÁHA, J., BRADA, K: Příručka čerpací techniky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1997. 289 s. ISBN 80-01-01626-9

Doporučená literatura

DRÁBKOVÁ, S., KOZUBKOVÁ, M.: Cvičení z Mechaniky tekutin. Sbírka příkladů. VŠB-TU Ostrava 2004
ŠEREK, M.,LHOTÁKOVÁ, Z.: Inženýrské sítě. Praha : SNTL, 1981.178 s.
NECKÁŘOVÁ. J., DOSKOČIL L. Potrubí a armatury. Praha: ČVUT, 1978. 172 s.
BRETTSCHNEIDER, A. a kol. Příručka čerpací techniky. SNTL Praha, 1968. 452 s.
MIKULA, J. Potrubí a armatury. 2. vyd. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1974. 583 s.
PACIGA, A. a kol. Čerpací technika. SNTL Praha.
PIVODA, B., ŠÁLEK, J. Čerpací stanice. SNTL Praha, 1982.
STRÝČEK, O., GANČO, N. Čerpadla (hydraulický výpočet a konstrukce). Bratislava, 1978.
HEWAKANDAMBY, BUDDHI N.: A First Course in Fluid Mechanics for Engineers. ISBN 978-87-403-0069-7 . Free book. Available at: www.bookboon.com


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 338-0307
Zkratka DopKa
Název předmětu česky Doprava kapalin
Název předmětu anglicky Liquid Transport
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.