Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pneumatické mechanismy

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s funkcí pneumatických prvků, jejich konstrukcí a charakteristikami a jejich použitím v pneumatických a elektropneumatických obvodech. Dále se seznámí se základními výpočty v oblasti pneumatických mechanismů. Studenti budou schopni navrhnout a sestavit základní pneumatické obvody.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

SMC - eLEARNING. dostupné z http://smctraining.mrooms.net/ (uživatelské jméno a heslo přidělí vyučující, modul Pneumatické systémy - česká a anglická verze)

Povinná literatura

KOPÁČEK,J., ŽÁČEK,M. Pneumatická zařízení strojů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. 94 s. ISBN 80-248-0442-5 .
KOPÁČEK,J., ŽÁČEK,M. Pneumatická zařízení strojů – učební opory. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. Dostupné na: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/.
KOLEKTIV AUTORŮ. SMC Training – Stlačený vzduch a jeho využití. Brno: SMC Industrial Automation CZ s.r.o. 3. vydání. 344 s.

Doporučená literatura

KOPÁČEK, J. Pneumatické mechanismy díl 1. – Pneumatické prvky a systémy. Ostrava: VŠB-TUO, 1996. 267 s. ISBN 80-7078-306-0.
BEATER, P. Pneumatic drives: system design, modelling and control. Berlin: Springer, 2007. 323 p. ISBN 978-3-540-69470-0. Online version available at: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-69471-7.
SMC - eLEARNING. dostupné z http://smctraining.mrooms.net/ (uživatelské jméno a heslo přidělí vyučující, modul Pneumatické systémy - česká a anglická verze)


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 338-0326/01
Zkratka Pneumech
Název předmětu česky Pneumatické mechanismy
Název předmětu anglicky Pneumatics mechanisms
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.