Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hydraulické prvky a systémy

Cíle předmětu

Studenti získají podrobné znalosti o funkci, konstrukci, výpočtech, vlastnostech a použití jednotlivých hydraulických prvků. Tyto prvky dovedou vhodně použít v hydraulických systémech.
Rozšíří své znalosti v oblasti návrhu a výpočtu vybraných hydraulických obvodů a systémů zejména z hlediska jejich řízení, energetické bilance, provozu a údržby, spolehlivosti apod.

Povinná literatura

[1] PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 156 s. ISBN 978-80-248-2983-8.
[2] PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6.
[3] BAROŠKA, J. Hydrostatické mechanizmy. Žilina: Hydropneutech, s.r.o., 2012. 388 s. ISBN 978-80-970 897-2-6.

Doporučená literatura

[1] Rexroth, Bosch Group. Fluidní technika. Průmyslová hydraulika. Základy. Brno: Bosch Rexroth, spol. s r. o., 2012. 260 s.
[2] EXNER, H. et al. Hydraulics, Basic Principles and Components. Würzburg, Germany: Bosch Rexroth AG., 2011. 326 p. ISBN 978-3-9814879-3-0.
[3] MURRENHOFF, H. Fundamentals of Fluid Power: Part 1 Hydraulics. Shaker Verlag GmbH, Germany, 2016. 388 p. ISBN 978-3844048179 .
[4] MURRENHOFF, H., ECKSTEIN, L. Fluidtechnik für mobile Anwendungen. Shaker Verlag GmbH, Germany, 2014. 347 p. ISBN 978-3844029192.


Jazyk výuky čeština
Kód 338-0502
Zkratka HyPrv
Název předmětu česky Hydraulické prvky a systémy
Název předmětu anglicky Hydraulic Elements and Systems
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Dr. Ing. Lumír Hružík