Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pohony a převody

Cíle předmětu

Posluchači se seznámí se základy dynamiky a kinematiky pohonu. Seznámí se s energeticko – tepelnou bilancí přenosu energie. Seznámí se s charakteristikami jednotlivých typů motorů (elektromotory, spalovací motory, hydromotory, pneumatické motory) a převodů (mechanické, hydrostatické, hydrodynamické, kombinované. Při návrhu pohonu budou umět zvolit vhodnou kombinaci motoru a převodu.

Elektronické studijní opory

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

KOPÁČEK, J. Pohony a převody. VŠB – TU Ostrava, 2000, 211 s. ISBN 978-80-248-1967-9.

KOPÁČEK, J.,PAVLOK, B. Tekutinové mechanismy. VŠB – TU Ostrava, 1994. 151 s. ISBN 80-7078-238-2.

Doporučená literatura

PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. VŠB – TU Ostrava, 1999. 158 s. ISBN 80-7078-620-5.
KOPÁČEK, J. Mechanické a hydraulické převody. Hydraulické převody. VŠB – TU Ostrava 1996.
TRNKA, J., URBAN, J. Spalovacie motory. Alfa Bratislava, 1992, 563 s., ISBN 80-05-01081-8.
PAVLOK, B., HRUŽÍK, L., BOVA, M. Hydraulická zařízení strojů. VŠB – TU Ostrava, 2007. 116 s. Dostupné z: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/
EXNER, H. et al. Basic Principles and Components of Fluid Technology. Lohr am Main, Germany: Rexroth AG., 1991. 344 p. ISBN 3-8023-0266-4 .
DESHPANDE, M.V. Electric Motors. Applications and Control. Eastern Economy Edition, 2010. 228 p. ISBN: 978-81-203-3643-8 .
MÁLIK, L., KUČERA, L. Mechanické, hydraulické a hydromechanické prenosy. Žilinská univerzita v Žilině, EDIS, 1999. 417 p. ISBN 80-7100-513-4.

Další studijní opory na http://www.338.vsb.cz/studium/studijni-opory/ nebo http://homel.vsb.cz/~dor028/Opory/


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 338-0519/04
Zkratka PohPř
Název předmětu česky Pohony a převody
Název předmětu anglicky Drives and Gears
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Dr. Ing. Lumír Hružík