Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Tekutinové mechanizmy

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s se základními pojmy z oblasti Tekutinových mechanismů: hydraulický mechanismus, pneumatický mechanismus, hydraulický a pneumatický obvod. Seznámí se se skladbou hydraulických a pneumatických obvodů, se základními hydraulickými a pneumatickými prvky, s jejich funkcí, konstrukcí, charakteristikami, použitím v obvodech. Studenti se naučí na příkladech počítat hydraulické a pneumatické obvody v ustáleném stavu a řešit rozběh a brzdění hydraulických pohonů. Naučí se navrhovat jednodušší hydraulické a pneumatické obvody a sestavovat je na praktikátorech v laboratoři. Získají základní znalosti z provozu, údržby, měření a diagnostiky hydraulických a pneumatických zařízení.

Povinná literatura

PAVLOK, B., HRUŽÍK, L., BOVA, M. Hydraulická zařízení strojů. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2007. 116 s. http://www.338.vsb.cz/PDF/hydraulicka-zarizeni-stroju.pdf
KOPÁČEK, J., Žáček, M. Pneumatická zařízení strojů. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. 94 s. ISBN 80-248-0442-5 .
KOPÁČEK, J., PAVLOK, B. Tekutinové mechanismy. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1994. 156 s. ISBN 80-7078-238-2.

Doporučená literatura

PAVLOK, B. Základní konstrukční celky. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 41 s. Dostupné z: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/
PAVLOK, B. Potrubní systémy a armatury. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2011. 81 s. Dostupné z: http://www.338.vsb.cz/studium/skripta/
PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 1. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1999. 158 s. ISBN 80-7078-620-5.
PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6.
KOPÁČEK, J. Pneumatické mechanismy. Díl I. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1996. 267 s. ISBN 80-7078-306-0.
PIVOŇKA, J. A KOL. Tekutinové mechanismy. Praha : SNTL, 1987. 623 s.
Rexroth, Bosch Group. Fluidní technika. Průmyslová hydraulika. Základy. Brno: Bosch Rexroth, spol. s r. o., 2012. 260 s.
EXNER, H. et al. Hydraulics, Basic Principles and Components. Würzburg, Germany: Bosch Rexroth AG., 2011. 326 p. ISBN 978-3-9814879-3-0.
EWALD, R. et al. Proportional and Servo-valve Technology. Lohr am Main, Germany: Bosch Rexroth AG, 2003. 300 p
SMC - eLEARNING. dostupné z http://smctraining.mrooms.net/ (uživatelské jméno a heslo přidělí vyučující, modul Pneumatické systémy - česká a anglická verze, modul Hydraulics - anglická verze)
Další studijní opory na http://www.338.vsb.cz/studium/studijni-opory/


Jazyk výuky čeština
Kód 338-0523
Zkratka TMech
Název předmětu česky Tekutinové mechanizmy
Název předmětu anglicky Fluid Mechanisms
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Dr. Ing. Lumír Hružík