Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Diplomový projekt

Cíle předmětu

Cílem Diplomového projektu je příprava projekčního a konstrukčního návrhu systému a technických výpočtů či matematických modelů, které budou tvořit nosnou část diplomové práce. Zadání bude mít vazbu na téma diplomové práce.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Podle seznamu odborné literatury v zadání diplomové práce.
Zásady pro vypracování závěrečné kvalifikační práce (bakalářské a diplomové). dostupné z http://iso.fs.vsb.cz/index.asp?kategorie=12

Doporučená literatura

Podle seznamu odborné literatury v zadání diplomové práce.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 338-0537/03
Zkratka dipproj
Název předmětu česky Diplomový projekt
Název předmětu anglicky Diploma Project
Kreditů 20
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Dr. Ing. Lumír Hružík