Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Diplomový projekt

Cíle předmětu

Cílem Diplomového projektu je příprava projekčního a konstrukčního návrhu systému a technických výpočtů či matematických modelů, které budou tvořit nosnou část diplomové práce. Zadání bude mít vazbu na téma diplomové práce.

Povinná literatura

Podle seznamu odborné literatury v zadání diplomové práce.
Zásady pro vypracování závěrečné kvalifikační práce (bakalářské a diplomové). dostupné z http://iso.fs.vsb.cz/index.asp?kategorie=12

Doporučená literatura

Podle seznamu odborné literatury v zadání diplomové práce.


Jazyk výuky čeština
Kód 338-0537
Zkratka dipproj
Název předmětu česky Diplomový projekt
Název předmětu anglicky Diploma Project
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Dr. Ing. Lumír Hružík