Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Servomechanismy

Cíle předmětu

Cílem předmětu je hlubší znalost problematiky servomechanismů, než poskytuje inženýrské studium. Kromě analýzy dynamických vlastností servomechanismů se studují metody syntézy regulačního obvodu servomechanismu, zejména s ohledem na dynamickou stabilitu regulačního obvodu. V oblasti elektrohydraulických servomechanismů se studuje problematika vlivu pasivních odporů hydromotorů na dynamické chování servomechanismu v oblasti nízkých rychlostí (tzv. stick-slip).

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

1. SOUČEK, P. Servomechanismy ve výrobních strojích. Praha: ČVUT v Praze, 2004. 210 s. ISBN 80-01-02902-6 .
2. PAVLOK, B. Hydraulické prvky a systémy. Díl 2. Skriptum. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1827-6.
3. BAROŠKA, J. Hydrostatické mechanizmy. Žilina, Hydropneutech, s.r.o., 2012. 388 s. ISBN 978-80-970 897-2-6.

Doporučená literatura

1. EWALD, R. et al. Proportional and Servo-valve Technology. Lohr am Main, Germany: Bosch Rexroth AG, 2003. 300 p.
2. MURRENHOFF, H. Servohydraulik. Aachen, Shaker Verlag GmbH. 2012. 452 p.
3. DORF, R. C.; BISHOP, H. R. Modern Control Systems. New York: Addison-Wesley Publishing Company, 2008. 1018 p. ISBN 978-0-13-245192-5 .


Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód 338-0936/05
Zkratka SMe
Název předmětu česky Servomechanismy
Název předmětu anglicky Servomechanisms
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.