Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aditivní technologie

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s výrobou prototypů aditivními technologiemi (3D tisk) na praktický ukázkách prostřednictvím profesionálních průmyslových 3D tiskáren FDM, FDM + CFF, SLA, SLS a SLM s ohledem na moderní trendy, které spočívají v topologické optimalizaci, návrhu bionických konstrukcí a mikroprutových struktur.
Studenti se prakticky seznámí s výrobou prototypů z tekuté pryskyřice (tekuté polymery), tuhého materiálu ve formě struny (polymerní a kompozitní filament) a práškových materiálů (Kovový a polymerní prášky).
Uvedené informace, zkušenosti a infrastrukturu mohou studenti dále použít pro tvorbu diplomových prací v magisterském studiu nebo dizertační práce v doktorském studiu.

Student bude schopen:
• navrhnout a vyrobit prototypovou součást určenou k výrobě 3D tiskem,
• ovládat základní obsluhu 3D tiskáren (FDM, SLA, FDM + CFF, SLS a SLM),
• vytvořit předvýrobní, výrobní a povýrobní technologické postupy,
• optimalizovat model s ohledem na technologické možnosti 3D tiskáren,
• ovládat profesionální SW nástroje (SolidWorks, Meshmixer, Materialise Magics, Autodesk
Netfabb, 3D Experience, MSC Software Simufact Additive atd.) určené pro navrhování
prototypů pro výrobu 3D tiskem.

Povinná literatura

GIBSON, I, D ROSEN a B STUCKER. Additive manufacturing technologies: rapid prototyping to direct digital manufacturing. New York: Springer, c2010, xxii, 459 p. ISBN 1441911200 .
REDWOOD, B., SCH'OFFE, F., GARRET, B. The 3D Printing Handbook. Technologies, design and applications. Amsterdam, 2017. 293 p. ISBN 978-90-827485-0-5 .
MICHAEL, P., JACKSON, B., HARIA., R. The Free Beginner´s guide to 3D Printing: History of 3D Printing. 3D Printing Industry. Dostupné on-line: https://3dprintingindustry.com/3d-printing-basics-free-beginners-guide

Doporučená literatura

Virta, Mikael. The Capabilities of the Fused Deposition Modeling Machine Ultimakes and its Adjusting for the Bio-medical Research Purposes. Master of Science Thesis. Examiner: Minna Kellomäko. 2013. 107 p. Faculty of Engineering Sciences. Tampere University of Technology.
WOHLERS, T., GORNET, T. History of additive manufacturing. Wohlers Report. 2014. Wohler Associates.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0001/01
Zkratka AdTech
Název předmětu česky Aditivní technologie
Název předmětu anglicky Additive Manufacturing
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.