Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rapid Prototyping I

Cíle předmětu

Studenti se v rámci tohoto předmětu naučí základů měření a metrologie, včetně chyb a nejistot měření, seznámí se s moderními metodami kontaktního a bezkontaktního měření a skenování a také se základy Quality Managementu.

Povinná literatura

ČEPOVÁ, L.; PETŘKOVSKÁ, L. Legislativa ve strojírenské metrologii a přesné měření 3D ploch. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 125 s. ISBN 978-80-248-2514-4. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/019/dokumenty/METROLOGIE_FINAL.pdf
PETŘKOVSKÁ, L.; ČEPOVÁ, L. Strojírenská metrologie. Ostrava: Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 101 s. ISBN 978-80-248-2723-0. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2723-0.pdf
PETŘKOVSKÁ, L.; ČEPOVÁ, L. Metrologie a řízení kvality. Ostrava: Ediční stredisko VŠB – TU Ostrava, 2012, 142 s. ISBN 978-80-248-2771-1. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/459/ucebniopory/Metrologie_a_rizeni_kvality.pdf
PETŘKOVSKÁ, L.; PETRŮ, J. Engineering Metrology and Assembly. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012, p. 57.
CHRISTOPH, R.; NEUMANN, H. J. Multisenzorová souřadnicová měřicí technika. Uherské Hradiště : L. V. Print Uherské Hradiště, D-80992 München, 2008. 106 s.

Doporučená literatura

TICHÁ, Š. Strojírenská metrologie – část 1. Ostrava : VŠB-TU Ostrava 2004, 112s., ISBN 80-248-0672-X
TICHÁ, Š. Strojírenská metrologie – část 2. Základy řízení jakosti. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006. 86 s. ISBN 80-248-1209-6.
NENADÁL, Jaroslav a kol. Metody a procesy měření v systémech managementu jakosti. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2002. 177 s. ISBN 80-248-0192-2.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0002/01
Zkratka RaPrI
Název předmětu česky Rapid Prototyping I
Název předmětu anglicky Rapid Prototyping I
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu Ing. Lenka Čepová, Ph.D.