Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Speciální a experimentální metody v obrábění

Cíle předmětu

Po absolvování tohoto předmětu budete umět aktivně využívat fyzikální podstatu obrábění pro měření a zjišťování důležitých parametrů obrábění jako je síla řezání, řezivost, obrobitelnost, teplo a teplota při obrábění aj. Dále potom ovládát nové a moderní metody výroby ozubení a budete seznámeni s progresivními metodami obrábění, jako je HSC, HFC a s konstrukcí strojů a nástrojů pro tyto technologie.

Povinná literatura

MRKVICA, I. Speciální technologie Výroba ozubených kol I, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009,101 s. ISBN 978-80-248-1931-0.
MRKVICA, I. Speciální technologie Výroba ozubených kol II, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009, 125 s. ISBN 978-80-248-2134-4.
MRKVICA, M. Konstrukce a výroba ozubených kol, VŠ-TU Ostrava, 1986, 215 s.
ČEP, Robert; PETRŮ, Jana. Experimentální metody v obrábění. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978–80–248–2533–5. - http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory.
NESLUŠAN, Miroslav; TUREK, Stanislav; BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; TABAČEK, Marián. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina : EDIS Žilina, 2007. 343 s. ISBN 978–80–8070–711–8.

Doporučená literatura

BÉKÉS, J. Kreatika a kreativita - tvorba produktů. Soubor autorových tezí 22 s.
KOCMAN, Karel. Speciální technologie obrábění. Brno: PC-DIR Real, s.r.o., Brno, 1993, ISBN 80-214-1187-2 , s. 213.
BRYCHTA, J. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0237-6. 150 s.
MÁDL, Jan. Experimentální metody v teorii obrábění. Praha : ČVUT Praha, 1988, IV. vydání. 153 s.
SOUČEK, P. a BUBÁK, A. Vysoce dynamické pohony posuvů obráběcích


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 346-0521/04
Zkratka SEMO
Název předmětu česky Speciální a experimentální metody v obrábění
Název předmětu anglicky Special and Experimental Methods in Machining
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant předmětu prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.